Aktuality

 

            Pozvánka -14.4.2008

Shromáždění vlastníků jednotek

na 24.4.2008 od 17,00 hodin

do kinosálu městské knihovny v Mostě

 

Program :          1)      zahájení

2)               volba pracovního předsednictva

3)               schválení programu

4)               zpráva o činnosti SV 231

5)               hospodaření SV 231 za rok 2007

-dluhy k 31.12.2007

-částka za mobilní telefon za rok 2007

-funkcionářské odměny za rok 2007

-funkcionářské odměny na rok 2008

                            6)      plán údržby na rok 2008

                            7)      volba pověřeného vlastníka

                            8)      financování a druh zasklených lodžií

                            9)      úprava zeleně kolem domu

                          10)      diskuse

                          11)      usnesení a závěr

 

 

           Vyúčtování záloh - 23.4.2007

Vyúčtování záloh bude rozdáno na Shromáždění vlastníků jednotek konající se  26.4.2007 od 17,00 hodin v kinosálu městské knihovny v Mostě.

 

 

           Výměna okna - 6.1.2007

Výměna oken byla dokončena. Chtěl bych poděkovat všem a hlavně vyzvednout firmu ELA-PLAST  s.r.o  za skvěle odvedenou práci.

 

 

           Výměna okna - 3.12.2006

Výměna oken v byt. jednotkách byla dokončena a do 10.12.2006 budou vyměněna i chodbová okna.

 

 

           Výměna okna - 6.10.2006

Výměna oken začíná 16.10.2006 od vchodu 887 a dále dle harmonogramu. Po skončení všech bytových jednotek se vymění i chodbová okna.

 

 

           Výměna okna - 4.9.2006

Výměna oken by měla začít od 18 září 2006. Bude vyvěšen harmonogram. Nyní ještě čekáme na stavební povolení.

 

 

           Lodžie - 4.9.2006

Oprava lodžií se odsouvá na jaro roku 2007. Na tento termín bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Opravu jsem posunul vzhledem k výsledku výběrového řízení, které jsem stornoval. Na opravu lodžií se přihlásily pouze dvě firmy a ceny těchto firem sahaly k 80.000,- Kč na 1 lodžii. Ostatní firmy se omluvily z důvodu obsazenosti termínu.

 

 

           Upřesnění ke snížené DPH pro sociální bydlení

Vymezení obsahu pojmu "sociální bydlení" dává pořádně zabrat řadě našich politiků a jejich rádcům a poradcům. I proto vláda projednala 15. února 2006 postup pro případ, že České republice nebude prodloužena plošná výjimka udělená do konce roku 2007 na uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty pro veškeré stavební práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami bytového fondu. Pokud totiž nedojde k prodloužení výjimky, bude od 1.1. 2008 možné využít sníženou sazbu daně jen pro tzv. „sociální bydlení“.
Zajímavý text o vztahu "sociálního bydlení" k možné snížené sazbě daně z přidané hodnoty od roku 2008 publikoval podle informací ministerstva financí server Bydlet.cz.

 

 

           Zápis  ze shromáždění vlastníků jednotek - 8.5.2006

Zde nabízíme k nahlídnutí zápis ze shromáždění vlastníků jednotek - 25.4.2006.

 

 

           Pozvánka -10.4.2006

Shromáždění vlastníků jednotek

na 25.4.2006 od 17,00 hodin

do kinosálu městské knihovny v Mostě

 

Program :          1)      zahájení

2)               volba pracovního předsednictva

3)               schválení programu

4)               volby do domovního výboru

                                      volby volitele pro volby SD

5)               zpráva o činnosti SV 231

6)               hospodaření SV 231 za rok 2005

-dluhy k 31.12.2005

-částka za mobilní telefon za rok 2005

-funkcionářské odměny za rok 2005

-funkcionářské odměny na rok 2006

                            7)      plán údržby na rok 2006

                            8)      FUI (fond údržby)

                            9)      úvěr

10)    směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

                            11)    diskuse

12)    usnesení a závěr

 

 

           Hospodaření za rok 2005 - 9.3.2006

Zde nabízíme k nahlídnutí hospodaření našeho společenství za rok 2005.

 

 

           Úvěr -6.3.2006

Členové domovního výboru a kontrolní komise obešli všechny vchody, aby informovali o možnosti získání úvěru a zároveň sbírali podpisy od vlastníků, kteří s úvěrem souhlasili.

Celkem 78 vlastníků (86,34 %) souhlasilo s úvěrem. Vlastníci 3 bytových jednotek (3,55 %) nesouhlasili. Zbylé vlastníky se nepodařilo zastihnout.

 

 

           Úvěr -14.2.2006

V nejbližších dnech vás navštíví členové výboru nebo kontrolní komise a budou vás informovat o možnosti získání úvěru. Úvěr by pokryl financování opravy lodžií a výměnu všech oken za okna plastová.

 

 

           Techem -1.1.2006

Na shromáždění vlastníků – 8.4.2005 jsme informovali o možnosti zvýhodněného úvěru od firmy TECHEM.

Techem a SBD Krušnohor se nedohodly na podmínkách poskytnutí úvěru a tak z celé nabídky sešlo. Na našich stránkách byla zrušena i anketa, týkající se Techem. úvěru.

 

 

           Údržbář -1.11.2005

Od 1.11.2005 máme pro náš dům nového údržbáře pro stavební práce - stal se jím p. Nikl.

 

 

           Střecha -28.7.2005

V červnu byla zaplacena 1 splátka ve výši 1.000.000,-Kč. Zbylých 731.657,10- Kč bude rozděleno do měsíčných splátek po 50.000,-Kč.  Na stránce "Náklady" jsem zapsal celou částku peněz (1.731.657,10 Kč) do měsíce června.

 

 

           Stanovy - 9.7.2005

V květnu byly schváleny nové stanovy. Tyto stanovy jste obdrželi společně s pozvánky na Shromáždění vlastníků.

 

 

           Stav konta - 9.7.2005

Stav na kontě k 1.5. 2005 byl 2 199 875,59 Kč

 

 

           Střecha - 9.7.2005

Střecha byla dokončena a předána k 3.6.2005. Předání provázeli problémy a proto byla firma penalizována (cca 17 000,-Kč).

 

 

           1.6.2005

Omlouvám se, že zde nejsou čerstvé informace. Časově nestíhám tuto činnost. Vše bude doplněno v červnu. Děkuji za pochopení

 

 

           Střecha - 26.5.2005

Stavba nové střechy bude dokončena a předána k 30.5.2005.

 

 

           Anketa - 10.4.2005

Nová anketa - nabídka . Techem

 

 

           Stanovy - 9.4.2005

V těchto dnech dostáváte pozvánky na Shromáždění vlastníků a k tomu obdržíte i nové stanovy. Impuls k vytvoření nových stanov, bylo přijetí nařízení vlády č. 371/2004 Sb.

Zde je stručný výklad změn těchto stanov vzhledem k dřívějším státním stanovám.

 

 

          Shromáždění vlastníků– 8.4.2005

Chtěli bychom Vás pozvat na shromáždění Společenství vlastníků č. p. 887-890, které se bude konat ve čtvrtek 28.dubna 2005 v 17.30 hod. v jídelně 4. ZŠ, ul. V. Talicha, Most.

Program:

1. Zahájení

2.  

3. Schválení programu

4.  

5. Zpráva o činnosti SV 231

6.  

7. Hospodaření SV 231 za rok 2004

8. -dluhy k 31.12.2004

9. -částka za mobilní telefon za rok 2004

10. -funkcionářské odměny za rok 2004

11. -funkcionářské odměny na rok 2005

12.  

13. Plán údržby na rok 2005

14.  

15. Doplňovací volby do domovního výboru

16.  

17. Stanovy

18.  

19. Diskuse

20.  

21. Usnesení a závěr

22.  

 

 

           Rozpis úklidů - 1.4.2005

V průběhu příštího týdne, budou vyvěšeny "nové" rozpisy úklidů. Na rozpisu jsou nájemníci vypsáni pouze jednou, kromě přízemí, a vedle jména jsou dva termíny. Tučně napsaný termín, je termín v nebližší době a slabě napsaný termín, je termín následující.

Zde jsou rozpisy dle vchodů:  887, 888, 889, 890.

 

 

           Nabídka od TECHEMU - 1.4.2005

Firma Techem nám nabízí možnost zaúvěrování výměny stávajících oken za okna plastová. Zde je dopis, který jsem obdržel.

 

 

           STŘECHA - 1.4.2005

Od pondělí 4.4.2005 je zahájena stavba sedlové střechy. Práce budou probíhat v desetidenních intervalech a čtyřdenní pauzou. Doufejme že nám bude počasí přát a práce budou ukončeny v co nejbližším termínu.

 

 

           STŘECHA - 1.4.2005

Žádám všechny, kteří podélně parkují před vchody 887 a 888 (na žluté čáře), aby zde 6.4.2005 od 8.00 - 16.00 hod NEPARKOVALI. V opačném případě budeme nuceni stojící vozidlo nechat odtáhnout. Firma Střechy 92 bude vykládat materiál určený pro stavbu nové střechy. Děkuji

 

 

           Výměna svislých odpadů - 1.4.2005

Chtěl bych Vám všem poděkovat za hladký průběh výměny svislých odpadů.

 

 

           Stav na kontě SV 231 - 8.3.2005

31.12.2004 bylo  na kontě 1 330 203,99 Kč.

 

 

           Výměna svislých odpadů - 8.3.2005

Žádám všechny, u kterých již byla provedena výměna odpadního potrubí, aby si zkontrolovali stav ve stoupačce a na vyměněných dílech. Případné poruchy prosím vhoďte do schránky Společenství Vlastníků umístěné na vchodě 887. Děkuji

 

 

           Výměna svislých odpadů - 23.2.2005

V termínu od 23.2.05. do 11.3.05 proběhne v našem domě kompletní výměna svislého odpadního potrubí. Přesné termíny jsou zde.

 

 

           Dopravní značení – 25.1.2005

Po dlouhých dohadech se nám povedlo přesvědčit odpovědné osoby o změně umístění dopravní značky, která, jak jsme již psali, byla nevhodně umístěna. Značka byla posunu zhruba o 6 metrů do naší ulice.

 

 

          Neplatiči– 25.1.2005

Výše dluhů na nájemném k 31.12.2004 je 17 157,-Kč

 

 

          Shromáždění vlastníků– 21.12.2004

Ve čtvrtek 25.listopadu 2004 v 17.30 hod. v jídelně 4. ZŠ, ul. V. Talicha, Most se konalo shromáždění Společenství vlastníků č. p. 887-890. Shromáždění bylo usnášeníschopné. Přítomno bylo celkem 49 vlastníků, což představuje 52,99 % účast.

 

Shromáždění schválilo:

-         navýšení do FÚ na 20,- Kč/m2

-         odměnu pro p. Haráska ve výši 5.000,- Kč

 

 

          Shromáždění vlastníků– 5.11.2004

Chtěli bychom Vás pozvat na shromáždění Společenství vlastníků č. p. 887-890, které se bude konat ve čtvrtek 25.listopadu 2004 v 17.30 hod. v jídelně 4. ZŠ, ul. V. Talicha, Most.

Program:

1. Zahájení

2.  

3. Informace o rekonstrukci střechy

4.  

5. Informace o plánovaných opravách v roce 2004

6.  

7. Navýšení do Fondu oprav

8.  

9. Úklid domu

10.  

11. Mimořádná odměna - schválení

12.  

13. Připomínky

14.  

15. Diskuze a závěr

16.  

 

 

          Střecha– 26.10.2004

Ač je to neuvěřitelné, tak stále k dnešnímu dni nemáme platné stavební povolení. Stavební povolení jsme sice obdrželi 21.10.2004, ale až v pondělí 1.11.2004 se nám podaří jeho plnohodnotné (zákonné) nabytí (podpis zmocněného úředníka). Zpoždění je opět způsobeno MÚ Most.

Všechna tato oddalování mají za důsledek to, že firma STŘECHY 92 s.r.o, nemá v tuto dobu volné pracovníky a tudíž nám nabídla nejbližší možný termín zahájení stavby 25.11.2004. Z tohoto důvodu, ač nerad, jsem se rozhodl stavbu přesunout na jaro roku 2005. Nechci riskovat narušení vánočních svátků.

 

 

          Anketa– 7.10.2004

Přibyla nová anketa, tak hlasujte!!!

 

 

          Dopravní značení – 7.10.2004

Možná jste si již všimli, že koncem minulého týdne přibyla na vjezdu do naší ulice  dopravní značka (viz info. z 24.9.04) a v pondělí zde byly namalovány žluté čáry. Dopravní značka je umístěna tak nešikovně, že si jí za normálního provozu nelze všimnout a proto jsem požádal o  změnu umístění na viditelné místo.

 

 

           Střecha – 7.10.2004

Zní to neuvěřitelně, ale v pátek 8.10.04 by jsme měli obdržet stavební povolení. HURÁ. Tato lapálie se táhla od 10.7.2004, kdy se začalo papírovat na MÚ v Mostě. Co to znamená pro nás - nájemníky. Po předání stavebního povolení, běží ještě 15 denní lhůta na nabytí právní moci (tzn. podpisy dalších úředníků). Tuto lhůtu se pokusí (p. Krejzová - náš stavební technik SBD Krušnohor) co nejvíce zkrátit, abychom mohli co nejdříve zahájit stavbu nové střechy.

Firma STŘECHY 92, s.r.o,  půjde do rizika a začne realizovat střechu. Firma je řádně pojištěna a v případě nějakého problému se zaručuje odškodnit poškozeného. Byl jsem však ujištěn, že se pracovníci budou snažit, aby k žádnému poškození nedošlo a to i v případě větších dešťů.

Přesný termín zahájení stavby bude vyvěšen v informačních tabulích v každém vchodě.

 

 

           Úprava dopravního značení – 24.9.2004

Po několika stížnostech na řidiče zajíždějící do naší ulice, jsme zažádali o změnu dopravního značení i v souvislosti s parkováním viz - žádost.

Magistrát kladně posoudil bod č. 1 a bod č. 3. Ulice bude osazena svislou dopravní značkou "ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL" s dodatkovou tabulkou E 12 s textem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU" a dále bude označeno vodorovné značení DZ V 12c "ZÁKAZ ZASTAVENÍ" (žlutou čárou) po obou stranách vyústění silnice na hlavní silnici.

Bod č. 2 byl zamítnut s odůvodněním, že by nebyl zachován manipulační prostor 6 m pro oba směry.

 

 

           Střecha – 22.9.2004

Dnes jsem dostal informace, že bylo zahájeno stavební řízení. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je kolem 10.10.2004.

 

 

          Střecha – 14.9.2004

V minulém týdnu jsem se dozvěděl, že stavební povolení (pokud vše bude bez problémů) bychom mohli obdržet do 20 dní po 16.9.04, kdy se vrátí úřednice, která to má na starosti, z dovolené. Tento fakt jsem dvakrát urgoval (telefonicky, a pak i osobně) u nadřízeného - vedoucího odboru Ing. Stanislava FRANTY, a žádal jsem o přesunutí naší žádosti jinému zaměstnanci. Výsledek => máme hodně práce, nejste jediní, snažíme se seč můžeme.

Nyní záleží na firmě STŘECHY 92, s.r.o, zda půjde do rizika a začne realizovat střechu i za větší pravděpodobnosti nepřízně počasí. Pokud by firma byla ochotna toto riziko podstoupit, pak také záleží na ní, jak by si při nepřízni počasí zajistila stavbu, aby nedošlo k vytopení bytových jednotek.

V případě odmítnutí podstoupení rizika by realizace střechy proběhla až v příštím roce.

 

 

          Doplnění WWW stránek – 23.8.2004

Byly doplněny 2 ankety a na stránce údržby dvě fotomontáže možného pohledu na náš dům s novou střechou.

 

          WWW stránky – 6.8.2004

Dnes rozjíždíme webové stránky BLOKU 520. Omluvte prosím případné nedostatky. Pokud narazíte na jakýkoli problém a nejen týkající se těchto stránek, napište nám.

 

          Nová střecha – 5.8.2004

V současné době řešíme povolenízahájení  rekonstrukce střechy. Dle ústního sdělení nám byla valbová konstrukce zamítnuta a doporučena konstrukce sedlová. Nyní vše závisí na rychlosti našich úřadů (zatím rychlost šneka). Předpokládaný termín zahájení stavby je konec září letošního roku, pokud vše půjde bez problémů (držte všichni palce).

 

         Vytopené byty – 8.7.2004

Dnes se u nás přehnal silný vítr doprovázený deštěm. Vlivem větru byl déšť metán do oken a způsobil ve většině bytů poprask.

 

         Střecha – 28.6.2004

Dnes bylo rozhodnuto o vítězi výběrového řízení na stavbu nové střechy. Vítězem se stala firma STŘECHY 92, s.r.o. Byla vybrána varianta valbová konstrukce (1.684.882,50 ). Pro případ, že město tento druh střechy nepovolí, byla dohodnuta druhá varianta a to klasická střecha sedlová (1.665.982,50 ) od stejné firmy.

 

         Střecha – květen 04

Bylo vyhlášeno výběrové řízení. Již brzy se dočkáme nové střechy. Bude mnohem hezčí než ta stará, a co je důležitější, je ta skutečnost, že již nebude zatékat nejen do horních pater, jak tomu bohužel bylo v minulosti.

 

          Vandalství – květen 04

Problém s vandaly jistě nemá pouze náš dům. Je to jev, s kterým se potýká celá společnost – ať už za oceánem, nebo u nás. Nikomu snad nemusíme vysvětlovat, že odstranění každého vandalského činu stojí mnoho peněz. … Atd.