Údržba domu
Každý vlastník, by si měl, dříve než se obrátí na některého z uvedených, přečíst tuto směrnici.
Pro případ oprav nebo zajištění opravy se obracejte na:
p. Novotný Vilém - č.p.890,  7.patro

p. Harásek Vladimír - č.p.889, 5.patro

Hlášení oprav

Havarijní stav - tzn. závady (např.: prasklá voda, topení, únik plynu…), které musejí být ihned řešeny, si každý vlastník nahlásí sám na tel. číslo:

dispečink SBD

pracovní dny 7.00 - 14.00 hod.

476 706 962

dispečink SBD

pracovní dny 7.00 - 14.00 hod

476 146 110

Havarijní dispečink

(centrála fa HASMAN)

pracovní dny

0.00 – 7.00 hod a

14.00 - 24.00 hod

Soboty, neděla a svátky

0-24 hod

800 136 018

Provozní opravy - tzn. závady (např.: netopí topení, zatékání…) se sepíší na lístek a budou vhozeny do schránky SV 231 na vchodě 887. Na lístku musí být příjmení s tel. číslem, datum, popsaná závada, vchod a patro, kde se závada nachází. Závada bude nahlášena a firma provádějící opravu se s vámi telefonicky spojí a domluví si termín opravy.

 Po odstranění závady dostane vlastník úkolový list, který podepíše (a stvrdí tím údaje na něm uvedené!). Takto podepsaný úkolový list vhodí do schránky SV 231 na vchodě 887.

 
Problém: Zatékání a tvoření plísní

Problém: Vandalismus